Nyheter 2018

Oktober 2018

Nytt kunskapsstöd om digital delaktighet bland äldre

2018-10-22

Med åldern ökar den sociala isoleringen, men forskning visar att ensamheten bland äldre kan minskas genom utbildning i hur man använder dator och internet. Nu lanserar Folkhälsomyndigheten kunskapsstödet "Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer".

Läs mer