Nyheter 2018

December 2018

Information om skattereduktion

2018-12-12

Sveriges Arbetsterapeuter kommer att skicka kontrolluppgifter till Skatteverket på den medlemsavgift som är inbetald från den 1 juli 2018.

Läs mer

Studiematerial levnadsvanor uppdaterat

2018-12-07

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor infördes 2012. Nu kommer en uppdaterad version som innehåller flera förändringar. Vi har också uppdaterat studiematerialet.

Läs mer