Samtycke till behandling

Sveriges Arbetsterapeuter samlar in och registrerar dina personuppgifter under tiden du är medlem hos förbundet. Då du ansöker om medlemskap godkänner du även aktivt de villkor som föranleder ett medlemskap i förbundet. Avtalet innefattar bland annat förbundets åtaganden att erbjuda dig som medlem olika förmåner som exempelvis gruppförsäkringar.

För att förbundet ska kunna uppfylla sina förpliktelser gentemot dig som medlem behöver förbundet ibland ingå olika avtal som exempelvis avtal om gruppförsäkringar, genomgå enkätundersökningar, sammanställa statistik, representera dig gentemot din arbetsgivare och mycket mer. En förutsättning för att förbundet ska kunna ingå avtal om bland annat gruppförsäkringar med olika försäkringsbolag till förmån för dig som medlem är att du har lämnat ditt samtycke till förbundet att kunna behandla dina personuppgifter i samarbete med ändamålsenliga mottagarparter. Därmed utgör avtalet mellan förbundet och dig samt detta samtycke en given förutsättning för att förbundet ska kunna efterleva sina förpliktelser gentemot dig som medlem.

Dina rättigheter och friheter föregår förbundets förpliktelser gentemot dig som medlem i de fall du önskar utträda förbundet eller dra tillbaka ditt samtycke. Personuppgifter som berör ditt fackliga medlemskap utgör känsliga personuppgifter enligt personuppgiftsförordningen, varför förbundet dels behöver inhämta ditt samtycke, dels ansvarar för att precisera varför ändamålet med behandlingen av känsliga personuppgifter är nödvändiga mot en avvägning av dina rättigheter och friheter.   

Med anledning av ditt medlemskap i förbundet samt genom aktuellt samtyckesavtal har parterna kommit överens om att förbundet får behandla dina personuppgifter.