Medlemslån

Sveriges Arbetsterapeuter har avtal med Swedbank, Nordea, SEB och Danske Bank om olika medlemslån, till exempel medlemslån/bilkredit och bolån. För mer information och aktuella räntesatser, surfa in på respektive banks webbplats.

Danske Bank

Sveriges Arbetsterapeuter har ett samarbete med Danske Bank som ger dig som medlem en hel del exklusiva förmåner, exempelvis bolån, kostnadsfria vardagstjänster i ett år och egen personlig rådgivare. Läs mer om bo- och medlemslån hos Danske bank.

SEB

Genom SEB får du som medlem bra villkor för bolån och medlemslån. Läs mer om medlemslånet och bolånet i SEB.

Swedbank

Medlemskapet ger dig förutom bra lånemöjligheter också en kostnadsfri grupplivförsäkring. Se Swedbanks webbplats och räkna ut aktuell ränta.

Nordea

I Nordea ingår också en kostnadsfri gruppförsäkring om du som medlem vill låna pengar. Se Nordeas webbplats för aktuell ränta.

Ansökningshandlingar erhålls av respektive bank. Intyg på medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter erhålls från vårt kansli, medlemsregister@arbetsterapeuterna.se.

Gå med du också!

Bli medlem