Medlemsansökan

Som arbetsterapeut gör du all skillnad i världen – du får människors vardag att fungera. Vår roll som fackförbund och som professionsföreträdare är bland annat att visa det för omvärlden. Ju fler vi är desto större blir våra möjligheter att påverka!

Sveriges Arbetsterapeuter är den enda fackliga organisationen som kan arbetsterapi. Fyll i medlemsansökan direkt eller läs mer om förmåner och avgifter här.