Semesterfrågan

Min arbetsgivare säger att jag eventuellt inte får min semester på grund av pandemin. Får min arbetsgivare återkalla min redan beviljade semester eller beordra mig att avbryta semestern?

Svar: Det kan finnas anledning till att din arbetsgivare får återkalla eller till och med avbryta din semester om det inträffat omständigheter som din arbetsgivare inte haft anledning att räkna med. Förra året kunde kanske pandemin ha varit en sådan anledning, men i år så kan man nog inte anse att pandemin i sig är skäl nog att kunna återkalla/avbryta semestern. Innan arbetsgivaren återkallar semester måste hen dessförinnan gjort en riskbedömning av bemanningsläget och försökt täcka behovet av personal på något annat sätt.

Om du får din semester avbruten har du rätt till ersättning för de extra kostnader som uppkommit i samband med att du får avbryta semestern, till exempel att du vistas på annan ort. Har du beordrats att avbryta huvudsemestern kan du också ha rätt till en extra semesterdag för varje semesterdag som återkallats, dock med högst fem extra semesterdagar.

Har du andra frågor om semester kan du läsa mer här.

Det går också bra att höra av sig till vår rådgivning i fackliga frågor.