Tillsammans för högre lön

Arbetsterapeuter generellt har oacceptabelt låg lön och för dåliga möjligheter till lönekarriär. Vi är övertygade om att om alla arbetsterapeuter hjälps åt så kan vi tillsammans ändra på det. Därför bör alla arbetsterapeuter samlas i ett förbund med mål som är viktiga för just arbetsterapeuter.

Med start till 2018 års lönerevisioner har Sveriges Arbetsterapeuter hårdsatsat på lönefrågan. Vi har samlat alla företrädare och medlemmar under gemensamma yrkanden, gemensam opinionsbildning och tagit fram nytt stöd till medlemmar. Under 2019 fortsätter arbetet!

Opinionsbildning

Om inte vi berättar om allt det som arbetsterapeuter gör i sitt arbete, så vet politiker och arbetsgivare inte om det. Arbetsterapeuter gör stor skillnad för många människor. Arbetsterapeuter är med och håller uppe välfärden. Det motiverar en rimlig lön och goda arbetsförhållanden.

Synas på arbetsplatser

Det är dags att höja rösten, vara lite kaxiga, och göra våra budskap kring lön synliga. Så låt det bli känt: Lönerna måste upp för välfärdens vardagsexperter!

Gemensamma yrkanden

Undrar du vad Sveriges Arbetsterapeuters roll i lönerevisionerna är? Lokala ombud i hela landet sitter varje år i samtal med arbetsgivare om arbetsterapeuternas löner och villkor. Förbundet har som stöd för lokala ombud tagit fram exempel på gemensamma yrkanden. Dessa yrkanden är tänkta att kunna användas i sin nuvarande form eller anpassas efter lokala förhållanden.

Yrkandena riktar in sig på två av förbundet prioriterade områden vad gäller arbetsterapeuters löner. Lokala yrkanden inom andra områden kan naturligtvis tas fram. Lönebildningen ska vara lokal och fokusera på lokala problem och förhållanden. Vissa frågor återkommer dock hos många arbetsgivare och är gemensamma för arbetsterapeuter över hela landet.

Det är viktigt att vi enas och till arbetsgivare i hela landet för fram de problem som vi ser!

Stöd till dig som medlem

Behöver du hjälp och stöd inför ditt lönesamtal eller inför ett jobbyte? Vi har stödmaterial! Logga in på Min sida och ta del av det. Och tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller medlemsrådgivningen. Förbundets centrala ombudsmän är experter på arbetsterapeuters löner och villkor.

Gå med du också!

Bli medlem