Lönefrågan

Lön är en av de mest aktuella frågorna för våra medlemmar. Det kan man bland annat utläsa av vår medlemsundersökning. Löneutveckling och stöd inför lönesamtal står högt i kurs!

Här kan du läsa lönefrågor som kollegor till dig har ställt. Frågorna besvaras av våra erfarna ombudsmän på förhandlingsavdelningen.


Vill du läsa mer?

För ännu fler frågor och svar om lön och anställning loggar du in på Min sida!