Kommuner och regioner

Här hittar du kollektivavtal som gäller för dig som arbetsterapeut inom den kommunala sektorn.

HÖK-T

Huvudöverenskommelsen tillsvidare (HÖK T) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt förslag till lokalt löneavtal (LOK).

Allmänna Bestämmelser (AB)

Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB). AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor.

Samverkan och arbetsmiljö

Det centrala avtalet om samverkan och arbetsmiljö utgör grunden för lokala kollektivavtal om samverkan. Avtalet tecknades 2017. Nedan finns också partsgemensamma kommentarer till avtalet.

Gå med du också!

Bli medlem