Skatteregler

Inkomsterna i ditt företag ska du deklarera som inkomst av näringsverksamhet.

Skattesatserna är huvudsakligen desamma som vid inkomst av tjänst. Du beskattas för företagets årsvinst, inte för de uttag du gör. En månadsvis överföring från företaget till dig privat (att likställa med lön för en anställd) betraktas som ett förskott av årets beräknade överskott.

Skattereglerna för företagare är relativt svåra. Det är en god idé att söka hjälp med deklarationen för att bespara företaget onödiga kostnader. Om de möjligheter att skjuta upp skatten som finns, i form av reserveringar och avskrivningar, utnyttjas blir den faktiska skatten lägre än den formella.

Skatteverket ordnar kontinuerligt informativa skatteträffar för företagare runt om i landet, kolla närmare på Skatteverkets webbplats.

Moms

Moms ska betalas till Skatteverket vid skattepliktig omsättning av varor och tjänster. Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms, ska du anmäla dig för att bli momsregistrerad. Detta gör du hos Skatteverket.

Momsen betalas månadsvis genom din preliminära F- skatt. Skattemyndigheten gör en preliminär momsberäkning baserad på de uppgifter du lämnat i F-skatteansökan.

Har du betalat in för lite moms gör du en fyllnadsinbetalning i samband med inkomstdeklarationen.

Moms betalas inte på försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster.

Egenavgifter

När du driver aktiv näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter.

Som företagare sköter du själv skatteavdrag och inbetalning av socialavgifter. De sociala avgifterna beräknas på din fastställda nettointäkt av näringsverksamheten. Egenavgifterna utgör 28,97 % (år 2018) eller något lägre om du väljer fler än sju dagars karens i sjukförsäkringen.

Egenavgifterna utgörs av:

  • Sjukförsäkringsavgift 4,44 %
  • Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
  • Ålderspensionsavgift 10,21 %
  • Efterlevandepensionsavgift  0,70 %
  • Arbetsmarknadsavgift 0,10 %
  • Arbetsskadeavgift 0,20 %
  • Allmän löneavgift 10,72 %

Om du har valt mer än sju karensdagar sänks sjukförsäkringsavgiften. Som egenföretagare kan du välja 1,14, 30 eller fler. Om du inte väljer karenstid har du sju karensdagar.

  • Vid 1 karensdag är sjukförsäkringsavgiften 4,80 %
  • Vid 14 karensdagar är sjukförsäkringsavgiften 4,35 %
  • Vid 30 karensdagar är sjukförsäkringsavgiften 4,11 %

Egenavgifterna är avdragsgilla i deklarationen. För att skatt och egenavgifter ska bli rätt måste de beräknade avgifterna först räknas av från nettointäkten. Du gör därför ett schablonavdrag för egenavgifter på 25% (20% för särskild löneskatt) av nettointäkten för att få fram ditt skattepliktiga resultat. Den preliminära egenavgiften beräknas alltså vara 25 % av dina bruttointäkter före inkomstskatt.

Särskild löneskatt betalas på inkomster som inte ger några sociala förmåner åt dem som utför arbetet. Om du bedriver passiv näringsverksamhet betalar du inte egenavgifter utan enbart särskild löneskatt. Du berättigar dig då inte heller till sjukpenning och allmän pension.

För inkomståret 2018 uppgår den särskilda löneskatten till 24,26 %.

F-skatt

F-skatt betalas av fysisk eller juridisk person som bedriver näringsverksamhet.

Att ditt företag är godkänt för F-skatt är en garanti för dina uppdragsgivare att de inte kan ses som dina arbetsgivare och bli ansvariga för att betala skatter och avgifter för din ersättning. Den som anlitar en person med F-skatt är alltså varken skyldig att göra skatteavdrag eller att betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. På din faktura ska du ange "Godkänd för F-skatt".

Det finns inga krav på näringsverksamhetens omfattning för att F-skatt ska tillåtas. Gränsen mot tjänst går vid om verksamheten anses varaktig, drivs i vinstsyfte och självständigt.

För att ansöka om F-skatt fyller du i en skatte- och avgiftsanmälan. Det kan du göra direkt på verksamt.se. F- skattsedeln anger vilket preliminärt belopp som ska betalas in i skatt och egenavgifter varje månad. Som grund för inbetalningen ligger den uppskattning av dina intäkter och kostnader under året som du själv gör på Skatte- och avgiftsanmälan. Det är "nettointäkt efter schablonavdrag för egenavgifter" som gäller. Från det beloppet får du räkna av 25 %, som är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter du får betala.

Det kan vara svårt att inför en företagsstart beräkna årets nettointäkt. Du kan därför ändra nettoresultatet flera gånger under året.

Det kan vara av stor betydelse för en person som startar ett företag att samtidigt som hen har kvar anställningen vara godkänd för F-skatt. En kombination av F- och A-skatt (FA-skatt) ges därför till personer som har inkomst av både näringsverksamhet och inkomst av tjänst.

Gå med du också!

Bli medlem