Företagsformer

Den företagsform du bör välja hänger samman med dina egna och dina eventuella kompanjoners förutsättningar. Oftast börjar man med en enskild firma för att sedan övergå i aktiebolagsform.

Valet av företagsform står oftast mellan nedanstående fyra typer.

Enskild firma

 • Kan bara ha en ägare.
 • Firman ej juridisk person, företag och företagare sammanfaller.
 • Som ägare är du personligen helt ansvarig för alla förpliktelser, de avtal du ingår och de skulder företaget har. (Innebär bland annat att fordringsägare kan begära utmätning av dina privata tillgångar, till exempel din bostad.)
 • Ägaren beskattas personligen för alla inkomster.
 • Företaget som sådant kan inte ingå avtal.
 • Registrering hos Bolagsverket är inget krav för att starta företaget, men är att rekommendera.

Handels/kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där det finns delägare som endast ansvarar för det kapital som de tillfört bolaget. Minst en delägare måste dock alltid vara obegränsat personligt ansvarig. De andra kan vara det, men behöver inte vara det.

 • Minst två ägare. Kan vara juridiska personer, till exempel aktiebolag.
 • Företaget juridisk person.
 • Bolagsmännen är solidariskt ansvariga för bolagets skulder och ansvarar fullt ut med alla sina privata tillgångar.
 • Bolagsmännen beskattas personligen för sin andel av handelsbolagets årsvinst.
 • Företaget juridisk person kan ingå avtal, ha anställda, med mera
 • Registrering hos Bolagsverket är ett krav.

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare som tillsammans sätter in ett aktiekapital på minst 50 000 kronor.

 • Bolaget är en juridisk person och måste upprätta stiftelseurkund och bolagsordning.
 • Ägarna har inget personligt ansvar för bolaget. Ansvarar enbart med eget insatt kapital.
 • Bolaget är ett eget skattesubjekt.
 • Företaget kan ingå avtal.
 • Registrering hos Bolagsverket ett krav.

Ekonomisk förening

 • Minst tre ägare/medlemmar.
 • Företaget juridisk person.
 • Ägarna ansvarar enbart med insatt kapital.
 • Företaget beskattas för eventuell vinst och utdelning. Föreningen betalar också arbetsgivaravgifter och preliminär inkomstskatt för alla anställda.
 • Medlemmarna/ägarna kan själva vara anställda.
 • Företaget kan ingå avtal.
 • Registrering hos Bolagsverket ett krav.

Gå med du också!

Bli medlem