Finansiering

Ett problem när man ska starta eget är ofta finansieringen. Det bästa är naturligtvis om du har något eget kapital att satsa, men ofta behöver du ändå låna eller ansöka om stöd.

Som företagare med arbetsterapi som kunskapsbas behöver du sällan investera i maskiner och redskap, såvida du inte vill arbeta med hjälpmedel.

Det viktiga är att du har råd att starta och att det kan gå lite trögt i början. Då kan det vara bra med extra kapital.

Ett bra tips, som kommer att öka ditt företags chanser att överleva de första kritiska åren, är att hålla de fasta kostnaderna nere.

Om du ska låna pengar eller ansöka om stöd förutsätter det att du kan visa en affärsplan för ditt företag. Du bör också känna till att statsstödsregler inom EU innebär att offentlig finansiering inte får snedvrida konkurrensen. Du kan därför aldrig förvänta dig att få hela din företagsstart finansierad av någon myndighet eller organisation. Vid de tillfällen när du kan få finansiell hjälp måste du i regel satsa minst hälften själv. Företagarguiden på verksamt.se har en bra databas med olika finansieringsmöjligheter.

Nedan presenteras några av de finansieringsmöjligheter som finns.

Banklån

När du ska starta eget kan du behöva skaffa dig en bra bankkontakt. Kostnaderna för lånet och hur mycket du kan låna kommer att vara avvägt av hur stora riskerna med din affärsidé bedöms vara. Ofta krävs också att du kan lämna någon säkerhet för lånet.

Kanske räcker det ett medlemslån via Sveriges Arbetsterapeuter? Läs mer om dem här.

Almi Företagspartner

Almi lånar ut riskkapital till företagsstarter och utvecklingsprojekt. Deras nyföretagarlån är till för att finansiera nystartad verksamhet. Almi ger också ett företagarlån till företag som drivs av en eller flera kvinnor. Båda dessa lån ges bara om det inte finns möjlighet att få lån på den allmänna kapitalmarknaden till marknadsmässiga villkor.

Tillväxtverket

Tillväxtverket erbjuder flera typer av ekonomiskt stöd till regional utveckling, förnyelse och omställning av energisystem. Stöden ges framför allt till forskning och utveckling. Nutek har till exempel ett utvecklingslån för forskare och uppfinnare.

Innovationscentrum

Företag som bygger på nya uppfinningar eller idéer kan få hjälp med finansieringen via denna statliga stiftelse. Innovationscentrum förmedlar också kontakter mellan företag som behöver kapital och finansiärer. Företag som har patent eller grundar sig i en innovation kan också få hjälp från Svenska uppfinnarföreningen.

Industrifonden

Industrifonden finansierar industriella utvecklingsprojekt.

Regionalpolitiskt stöd

Inom ramen för regionalpolitiken finns vissa möjligheter till stöd. Stödet varierar mycket mellan olika regioner. De stöd som ges är både investeringsstöd för att komma igång och driftsstöd under en uppstartsperiod så kallat etableringsstöd. För mer information ta kontakt med ALMI, länsstyrelsens näringslivsenhet eller din kommuns näringslivssekreterare eller chef.

Regionala riskkapitalbolag

För att underlätta utvecklingen av nya företag har det i vissa regioner bildats regionala riskkapitalbolag. Ta kontakt med ALMI eller länsstyrelsen (länkar ovan) om du vill veta om det finns något sådant bolag i din region.

EU

EU har stödprogram för företag i anslutna medlemsstater. Ger framför allt stöd för utbildningsinsatser, för att höja kompetensen eller för att införa ny teknologi. EU ger också stöd till vissa branscher och regioner, som har svårt att hävda sig inom unionen.

Arbetsförmedlingen

Om du är registrerad som arbetslös kan arbetsförmedlingen erbjuda Starta eget-bidrag. Kontakta din Arbetsförmedling för mer information.

Gå med du också!

Bli medlem