Att ta betalt

Vad är marknaden beredd att betala och hur mycket måste jag ta betalt för att gå runt?

När man som företagare ska prissätta sina tjänster så måste man arbeta från två håll. Först måste man fråga sig vad marknaden är beredd att betala för de tjänster man avser att utföra. Det finns olika sätt att undersöka ”marknadspriset” på dina tjänster. Du kan göra en marknadsundersökning genom att ta reda på vad dina kollegor/konkurrenter tar betalt för liknande tjänster och vad potentiella uppdragsgivare är beredda att betala.

Den andra frågan du måste ställa dig är: hur mycket måste jag ta betalt för att ”gå runt ” det vill säga minst få täckning för kostnader och kunna ta ut en lön för ditt arbete.

Vad ska jag ta betalt?

Hur mycket du kan och ska ta betalt för ditt arbete beror på vad marknaden är beredd att betala och vad du måste ha för att gå runt ekonomiskt.

Troligtvis erbjuder du liksom de flesta andra konsulter tjänster av olika slag. Vissa tjänster kan vara bättre betalda än andra. När du gör din kalkyl kan det mycket väl hända att du ser att du kan erbjuda vissa tjänster med god lönsamhet, att andra tjänster går runt men inte mer, och att du bör avstå från att erbjuda tjänster som helt enkelt inte betalar sig.

Om du precis ska etablera dig som företagare – akta dig för att erbjuda tjänster till underpris som en introduktion! Det leder bara till att du skämmer bort dina uppdragsgivare, vilket kan göra det svårt att senare höja ditt timpris till skälig nivå. Detta gäller även när du fått ett starta eget-bidrag. Ditt pris ska också användas för att täcka de timmar/dagar som du inledningsvis inte har uppdrag för. Tiden innan du får verksamheten att gå runt kan variera från några månader till betydligt längre tid. Detsamma gäller den som är anställd och som tar enstaka uppdrag för annan arbetsgivare – det är viktigt att debitera en verklig kostnad för de uppdrag man utför – din kollega, egenföretagaren får förmodligen stå för sina omkostnader själv.

Arvodesundersökning bland förbundets medlemmar

Sveriges Arbetsterapeuter har genomfört en arvodesundersökning bland medlemmar som arbetar i egen verksamhet. Logga in på Min sida för att ta del av den.

Moms kan tillkomma

De flesta egenföretagare ska i samband med fakturering av kund också leverera en skatt, moms, till staten. Det innebär att alla tjänster som du fakturerar en kund också ska beläggas med moms. Momsen är vanligtvis 25 % på beloppet. Den summan ska läggas ovanpå priset och du är också redovisningsskyldig för moms. Tjänster inom hälso- och sjukvård ska dock inte momsbeläggas.

Att skriva faktura

Att fakturera är det vanligaste sättet att framställa betalningskrav. Du bör fakturera löpande, helst i nära anslutning till leveransen. Fakturorna är verifikationer som ligger till grund för din redovisning och ska numreras i kronologisk ordning.

Har du ett längre uppdrag kan du fakturera i omgångar. Det är vanligt att man kommer överens om att 1/3 betalas när avtal har tecknats, 1/3 när halva tiden har gått och 1/3 när uppdraget är slutfört.

Fakturan ska innehålla upplysningar om säljarens och köparens prestationer. Fakturan är också din sista möjlighet att påminna om betalningsvillkoren. För att du lättare ska kunna bilda dig en uppfattning om hur en faktura bör se ut hittar du ett exempel på faktura under relaterade dokument.

Faktureringsavgift är ett sätt att ta betalt för de administrativa kostnaderna. En faktureringsavgift kan endast debiteras kunden om det har avtalats.

Fakturan ska innehålla:

  • datum när fakturan upprättats
  • vad som levererats eller utförts
  • pris exklusive moms
  • momsbeloppet
  • köparens och säljarens namn och adress
  • säljarens organisationsnummer/personnummer
  • att ditt företag är godkänt för F-skatt
  • post- eller bankgironummer
  • betalningsvillkor – sista datum för betalning

Har du kommit överens om någon rabatt ska det också framgå av fakturan.

Gå med du också!

Bli medlem