Specialistutbildning

Ny Specialistordning antogs på fullmäktige 2021. Arbetet med att utveckla utbildningen enligt den nya specialistordningen kommer att påbörjas under 2022 och första kursen genomföras under innevarande fullmäktigeperiod.

Specialistutbildningen

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Arbetsterapeuters specialistordning.

Arbetet med att utforma specialistutbildningen utifrån den den nya specialistordningen som antogs på fullmäktige 2021 pågår nu för fullt.

Ny information kommer att publiceras på den här sidan framöver. Gör gärna en intresseanmälan för mer information om när ansökan åter öppnar. 

2003 fick de första arbetsterapeuterna sin specialistbehörighet och i dag finns det drygt 120 specialister i arbetsterapi i Sverige.

Specialistutbildningen ger dig kompetens att möta de allt större krav som dagens samhälle ställer på specialiserat kunnande och yrkesmässig specialisering. Som arbetsterapeut med specialistutbildning får du en särskild fördjupad kompetens att integrera, och tillämpa kunskaper i arbetsterapi i relation till evidens inom ditt specialistområde. Du får också kompetens att identifiera behov av och leda utveckling inom ditt specialistområde, att handleda kolleger och arbeta som huvudhandledare för studenter under utbildning.

Bli medlem!

Gå med du också!

Bli medlem