Specialistutbildning

Komplexiteten i dagens arbetsterapi kräver både yrkesmässig bredd och fördjupad kompetens. Specialistordningen är ett sätt att värna om och förstärka en fördjupad kompetens för den arbetsterapeutiska yrkeskåren och dess verksamhet.

Just nu pågår arbetet med att utforma specialistutbildningen utifrån specialistordningen som antogs på fullmäktige 2021.
Läs gärna mer i Sveriges Arbetsterapeuters specialistordning. 

Specialist i arbetsterapi

Rollen som specialist i arbetsterapi innebär bland annat att kunna integrera, syntetisera och tillämpa kunskaper i arbetsterapi i relation till evidens och teori inom sitt specialistområde. Att kunna reflektera över etiska frågeställningar utifrån sitt specialistområde och tillämpa ett professionellt förhållningssätt i yrkesrollen som specialist i enlighet med yrkets etiska kod.
Specialisten bör även kunna identifiera behov av, genomföra och leda förbättring och utveckling inom sitt specialistområde samt identifiera behov av och leda kompetensutveckling inom sitt specialistområde. Kunna tillämpa fördjupad kunskap om hur omvärldsfaktorer påverkar professionaliseringen av yrket och utvecklingen av specialistområdet. Värdera och reflektera över sin roll som specialist och resurs för andra kollegor och kunna agera utifrån och förmedla sin specialistkompetens i olika tvärprofessionella forum lokalt, regionalt och nationellt.

2003 fick de första arbetsterapeuterna sin specialistbehörighet och i dag finns det drygt 120 specialister i arbetsterapi i Sverige. 

Specialistområden och specialistbenämning 

Sveriges Arbetsterapeuters specialistordning omfattar sju specialistområden inom vilka specialisering i arbetsterapi kan ske:

• Aktivitet och hälsa i arbetsliv och utbildning
• Aktivitet och hälsa för barn och unga personer
• Aktivitet och hälsa för äldre personer
• Aktivitet och hälsa vid varaktig funktionsnedsättning
• Aktivitet och somatisk hälsa
• Aktivitet och psykisk hälsa
• Aktivitet och folkhälsa

Det finns även möjlighet med en individuell precisering inom specialistområdet, exempelvis med koppling till en specifik diagnos eller verksamhetsområde. 

 

Bli medlem!

Gå med du också!

Bli medlem