Gå kursen "Att skriva intyg" med 50 % rabatt

Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter går du kursen "Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar" med 50 % rabatt. Anmäl dig i dag!

Bli medlem!

Att skriva intyg

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen har fokus på bostadsanpassningar och ger grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

Kursinnehåll

  • Vilka författningar styr intygsskrivning?
  • Att utfärda intyg och rollfördelning
  • Att utforma ett intyg
  • Patientens möjlighet att påverka intygets innehåll
  • Konsekvensen av undermåliga intyg

Böckerna Juridik för legitimerade arbetsterapeuter och Etisk kod för arbetsterapeuter ingår som kurslitteratur.

För din kompetensutvecklings skull

Gå med i Sveriges Arbetsterapeuter och få 50 % rabatt på kursen Att skriva intyg och alla våra andra kurser och publikationer. Medlemmar prioriteras alltid vid kursantagning. 

Du behöver bli medlem innan du anmäler dig till kursen för att få medlemspris.

Bli medlem!


Läs mer om Att skriva intyg och anmäl dig till kursen.

Medlemskapet

318 kronor per månad. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och kan ge dig 80 % av lönen som komplement när du beviljats a-kassa. Det är långt mer än vad bara a-kasseersättningen ger.