Gå kurs i PRPP på svenska med 50 % rabatt

Intresseanmäl dig i dag till kursen "PRPP – Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course". Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter betalar bara halva priset.

Bli medlem!

PRPP

PRPP  kan används på klienter i alla åldrar med diagnoser som ger utmaningar i vardagen på grund av kognitiva svårigheter. Forskning visar att bedömningen är lämplig att användas till en mängd olika praxisområden, till exempel:

  • Förvärvad hjärnskada
  • Psykisk ohälsa
  • Inlärnings- och utvecklingsstörningar
  • Autism
  • Kronisk smärta
  • Neuropsykiatriska diagnoser
  • Demens

Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter. Metoden gör det möjligt att etablera mätbara mål och välja adekvata behandlingsmetoder.

Den första PRPP-kursen på svenska är planerad att hållas vintern 2020/våren 2021. Kursen är för dig som är legitimerad arbetsterapeut.

För din kompetensutvecklings skull

Gå med i Sveriges Arbetsterapeuter och få 50 % rabatt på PRPP och alla våra andra kurser och publikationer. Medlemmar prioriteras alltid vid kursantagning.

Du behöver bli medlem innan du anmäler dig till kursen för att få medlemspris.

Bli medlem!


Läs mer om kursen i PRPP och anmäl dig eller se hela vårt kursutbud. 

Medlemskapet

318 kronor per månad. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och kan ge dig 80 % av lönen som komplement när du beviljats a-kassa. Det är långt mer än vad bara a-kasseersättningen ger.