Gå kurs i Ha koll med 50 % rabatt

Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter betalar du halva priset på kursen "Ha koll – en gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter".

Bli medlem!

Ha koll

Ha koll riktar sig till legitimerade arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga. Kursen ger kunskaper och färdigheter som gruppledare av den manualbaserade interventionsmetoden Ha koll.

Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.

För din kompetensutvecklings skull

Gå med i Sveriges Arbetsterapeuter och få 50 % rabatt på Ha koll och alla våra andra kurser och publikationer. Medlemmar prioriteras alltid vid kursantagning. 

Du behöver bli medlem innan du anmäler dig till kursen för att få medlemspris.

Bli medlem!


Läs mer om Ha koll och anmäl dig till kursen.  I kursen ingår Ha koll! Manual för gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S) och  Aktivitet i Tid Med Struktur (ATMS-S) som kurslitteratur.

Medlemskapet

318 kronor per månad. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och kan ge dig 80 % av lönen som komplement när du beviljats a-kassa. Det är långt mer än vad bara a-kasseersättningen ger.