Gå kurs i EDAQ med 50 % rabatt

Anmäl dig till kursen redan i dag. Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter betalar du bara halva priset.

EDAQ

Instrumentet Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö (EDAQ) beskriver en persons förmåga och svårigheter i ett stort antal dagliga aktiviteter, hur aktiviteterna utförs utan någon form av anpassning (hjälpmedel, vardagsredskap eller annan metod) respektive med anpassning. 

Instrumentet är utvecklat för personer med reumatisk sjukdom men har använts för andra långvariga sjukdomar och skador i rörelseorganen.  EDAQ kan också användas i rehabilitering av personer med restsymtom efter långvariga tillstånd som trötthet, muskelsvaghet eller smärta

För din kompetensutvecklings skull

Gå med i Sveriges Arbetsterapeuter och få 50 % rabatt på EDAQ och alla våra andra kurser och publikationer. Medlemmar prioriteras alltid vid kursantagning. 

Du behöver bli medlem innan du anmäler dig till kursen för att få medlemspris.

Bli medlem!


Läs mer om EDAQ och anmäl dig till kursen. 

Medlemskapet

318 kronor per månad. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och kan ge dig 80 % av lönen som komplement när du beviljats a-kassa. Det är långt mer än vad bara a-kasseersättningen ger.