Så funkar det!

Fullmäktiges sammansättning

Vad är fullmäktige och vilka är med där?

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och består av de delegater som kretsarna och studentorterna har utsett. Fullmäktige väljer förbundsstyrelse, och fastställer den övergripande inriktningen för förbundets arbete de kommande tre åren. De medlemmar som vill är välkomna att närvara på fullmäktige!

Hur gör man om man vill vara med att påverka?

Det finns flera sätt att vara med och påverka fullmäktige. Du kan delta på kretsens årsmöte och vara med att utse kretsens delegater, eller själv kandidera till att vara delegat. Se när just din krets har sitt årsmöte.

Delegater, synonymt med ombud, väljs ut av medlemmarna på kretsens årsmöte. Till varje ordinarie fullmäktigedelegat väljs också en personlig suppleant. Som delegat representerar du tillsammans med övriga delegater förbundets medlemmar under fullmäktige. 

Nominera till förbundsstyrelsen

Alla medlemmar kan också nominera och nomineras till förbundsstyrelsen – det gör man genom att ta kontakt med valberedningen.

Motion

Var med och påverka vilka frågor som förbundet ska driva de kommande åren, till exempel genom att skriva en motion. Så här skriver du en motion.