Viktigaste besluten på fullmäktige!

I lördags kväll avslutades Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige #fum2021 för den här gången.

Nu startar arbetet med att möjliggöra och verkställa alla beslut som fullmäktigedelegaterna beslutade om. En ny förbundsledning och styrelse är vald, nya fokusområden antagna, en ny specialistordning och specialistutbildning är beslutad om, liksom ett ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi. Ett stort och varmt TACK till alla delegater och övriga medverkande – nu kör vi! #fum2021