Ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi

Nu har fullmäktige beslutat om ett ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi.

Det är en vidareutveckling av den tidigare kvalitetspolicyn och slår fast vad som är arbetsterapeutens eget ansvar och vad som faller inom verksamhetens ansvar inom sju arbetsterapiområden: kunskapsbaserad, personcentrerad, säker, effektiv, jämlik, tillgänglig och hållbar arbetsterapi. #fum2021