Nominera

Nominera kandidater till förbundets råd och stipendiefond. Sista dag att nominera var den 1 september.

Var med och påverka

Nu kan du som är medlem nominera kandidater till förbundets stipendiefond och råd. Klicka på respektive uppdragsbeskrivning eller stadga för att ta del av vad uppdragen innebär. 

Tillfråga personen som du vill nominera och skriv en tydlig motivering till din nominering. Sista dag att nominera var 1 september. 

Nominera här!

Förbundsstyrelsen utser ledamöter till respektive råd och stipendiefonden i samband med fullmäktige. Därefter publiceras ledamöternas namn på respektive råds webbsida.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta fullmaktige@arbetsterapeuterna.se