Årsmötena

Under perioden 1 februari–31 mars håller kretsarna sina årsmöten.

Detta regleras i förbundets stadgar och är särskilt viktigt ett fullmäktigeår då det är på årsmötena som kretsen utser sina fullmäktigedelegater med personliga suppleanter.

Årsmötena ska vara klara 31 mars! 

Mötesprotokollen mejlas så snart som möjligt till kansli@arbetsterapeuterna.se  för registrering av fullmäktigedelegater och övriga fackligt förtroendevalda.

Här kan du se när årsmötet äger rum i din krets.