Specialistordning för arbetsterapeuter (2019)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
12
Fler publikationer inom

Specialistordningen är ett sätt att värna om och förstärka en fördjupad kompetens för den arbetsterapeutiska yrkeskåren och dess verksamhet.

För att möta krav på såväl individ- som samhällsnivå ställs allt större krav på specialiserat kunnande och yrkesmässig specialisering. Komplexiteten kräver både yrkesmässig bredd och djup av arbetsterapeutens kompetens. Specialistordningen är ett sätt att värna om och förstärka en fördjupad kompetens för den arbetsterapeutiska yrkeskåren och dess verksamhet.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter