DOA lättläst

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
235 kr
Studentmedlem:
180 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
470 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
20
Fler publikationer inom

DOA lättläst är en lättlästanpassning särskilt framtagen för personer med svårigheter i svenska språket och utgör ett kompletterande särtryck till originalet av "Dialog om arbetsförmåga (DOA)".

Nyhet i april 2019: DOA lättläst, version 1.0/2019

  • Kompletterande särtryck till DOA original (version 4.2/2017) och används tillsammans med denna.
  • Ingår fr.o.m 1 april vid köp av DOA original.
  • Kan fr.o.m 1 april inköpas här på denna sida separat som komplement till tidigare inköpt DOA original.

Dialog om arbetsförmåga (DOA) är ett självskattningsinstrument som främst används av arbetsterapeuter med personer i arbetsför ålder i utredning av arbetsförmåga och arbetslivsinriktade insatser. Instrumentet fokuserar på delaktighet genom personens självskattning av sin arbetsförmåga samt dialog med bedömare, vanligen arbetsterapeut, som resultatet av skattningen. DOA har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund.

Nu har DOA-författarna Eva Norrby och Iréne Linddahl tagit fram en DOA lättläst för instrumentets självskattningsdel, som riktar sig till personer som av olika skäl har svårigheter med svenska språket. Författarna har tillsammans med ett antal verksamheter prövat och utvecklat denna under 2018 och 2019.

Eftersom DOA lättläst är prövad på personer som inte har svenska som sitt modersmål, så bygger validitetsprövningen av instrumentet endast på den målgruppen. Om det skulle visa sig att fler klientgrupper kan ha nytta av DOA lättläst så avgörs detta av bedömaren.

Denna manual av DOA lättläst beskriver således framtagningsprocessen och innehåller dess lättlästa självskattningsformulär. För information om instrumentet i sin helhet hänvisas till DOA original (version 4.2/2017) och häri finns även bedömarens sammanställningsformulär.

Utgivningsår

2019

ISBN

978-91-87837-56-2