Catherine Bergego Skalan - Konsekvenser av neglekt i aktivitet (CBS-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
275 kr
Studentmedlem:
220 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
550 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Manualen innehåller 28 sidor inklusive bedömningsformulär och tillhörande skattningskort
Fler publikationer inom

CBS är ett bedömningsinstrument som används för att bedöma förekomsten och graden av neglekt i personens dagliga liv.

Instrumentet har utvecklats för att utföra bedömningen i vardagliga aktiviteter och i naturliga situationer, och inte i en standardiserad miljö/situation. Instrumentet är därför ett utmärkt komplement till de mer standardiserade metoder som finns.

Teoretisk grund

Teoretiska definitioner av begrepp anges i manualen.

Avsedda användare

Leg. arbetsterapeuter inom strokerehabilitering.

Klientmålgrupp/område

Personer med neglektproblematik och deras närstående. Instrumentet är inte miljöbundet.

Insamlingsmetod

Observation (terapeut och närstående) och självskattning.

CBS ger genom de 10 bedömningspunkterna ett underlag för en diskussion med personen och närstående om hur de uppfattar besvären.

Utgivningsår

2013

Författare

Ursprungsförfattare (publ. 1995): Bergego et al. , Svensk översättning till svenska (version 1.1/2013): Kersti Samuelsson.