Säker vård – en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
40
Fler publikationer inom

Skriften beskriver de sex viktiga kärnkompetenser som professionerna inom vården behöver för att kunna ge en säker vård, och är framtagen av Sveriges Arbetsterapeut­er i samarbete med fem andra vårdförbund.

Utöver säker vård i sig, består de övriga kärnkompetenserna av personcentrerad vård, teamarbete, evidens­baserad vård, förbättringskunskap och informatik. De är alla beroende av varandra.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna, Dietisternas Riksförbund, Sveriges Tandläkarförbund