Material att ladda ner och skriva ut

Här finns bildspel, åhörarkopior, arbetsblad och egenuppgifter till varje gruppträff. De är alla pdf-filer (Acrobat 6.0<) med lösenordsskydd som framgår i manualen (av upphovsrättsliga skäl).

Hör gärna av dig till Tina Sandulf om du har några frågor kring materialet.

Instruktioner

Inför och efter programmet

Inbjudan till potentiella deltagare (mall i ifyllbar pdf-fil - bilaga A)

Deltagarintyg (mall i ifyllbar pdf-fil - bilaga B)

Del 1: Tidshantering

Del 2: Organisationsförmåga