Förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
0 kr
Studentmedlem:
0 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
0 kr
Fler publikationer inom

Dialogstödet är framtaget av Lena Rosenberg, docent och Louise Nygård, professor - båda vid Karolinska institutet. De ligger, tillsammans med kollegor, även bakom instrumenten Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ) och Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META).

 

 

 

 

Författare

Lena Rosenberg och Louise Nygård

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
2
Utgivningsår:
 2021
ISBN: 978-91-87837-76-0