Du får åtkomst till formulären med lösenord som finns i inköpt DOA lättläst-manual (2019), på sidan 12.