Att hantera fatigue (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
Olika typer av material
Fler publikationer inom
Omslag Fatigue

Det här materialet är utformat så att du som arbetsterapeut ska kunna hålla en sex-veckors kurs för att lära andra att hantera fatigue i sin vardag.

Fatigue Management är ett verktyg för arbetsterapeuter som arbetar med personer som upplever trötthet i relation till kronisk sjukdom. Denna manual innehåller information för att starta och genomföra en sex-veckors kurs om hur man kan hantera denna form av trötthet i sin vardag. Manualen innehåller hur man steg för steg kan planera kursen och rekrytera deltagare genom att göra förintervjuer. Manualen innehåller också de presentationer med utvidgat innehåll som du behöver som kursledare och kopior till deltagarna.

Fatigue Managment har utvecklats av författarna Tanya L Packer, Nicky Brink, Adele Sauriol (1995). Översättning och bearbetning gjordes 2017 av Eva Månsson Lexell, docent i arbetsterapi och Lena Haglund, docent i arbetsterapi.

Ladda ner materialet gratis

Som medlem hittar du manualen med tillhörande presentationer och handouts på Min sida.

Är du inte medlem behöver du ett lösenord till nedladdningssidan.
Kontakta kurser@arbetsterapeuterna.se

Omslag Fatigue

Uppdatering av manualen

Det sker ett stort arbete av originalförfattarna i Kanada med att skapa en webplattform där all information om Fatigue Managment kommer att finnas. Även själva manualen är under revidering.