Arbetsterapeuten – en facklig yrkes- och idétidskrift

I Arbetsterapeuten skriver förbundet om arbetsterapeuters arbete i olika situationer, inspirerar kring fackliga aktiviteter, berättar om händelser i förbundet och ger omvärldsbevakning i frågor som berör arbetsterapi och andra för medlemmarna angelägna ämnen.

Arbetsterapeuten ges ut av förbundet och utkommer med sju nummer per år.

Vill du annonsera i Arbetsterapeuten?

Läs om annonsformat, tekniska specifikationer, vilka datum som gäller samt priser.

Hör gärna av dig!

Arbetsterapeuten är din tidning - välkommen att höra av dig och bidra till ett ännu bättre innehåll! Mejla gärna chefredaktör Katja Alexanderson på katja.alexanderson@arbetsterapeuterna.se om det är något du tycker att tidningen borde skriva om. Det kan handla om allt från hur omorg­anisationer och vårdval påverkar vardagen till tips om inspirerande personer eller spännande forskning att skriva om.

Prenumerera på tidskriften

Tidskriften ingår i medlemskapet, men för dig som inte är medlem finns det möjligheter att prenumerera. Pris inom Sverige från och med 2019: 545 kr (inkl. 6 % moms). Pris utom Sverige: 680 kr (med VAT), 720 kr utan VAT (inkl. 6 % moms).

För prenumerationsärenden, kontakta Ann-Sofie Palmlöv på ann-sofie.palmlov@arbetsterapeuterna.se.

Nyfiken på medlemstidningarna i Danmark och Norge?

Gå med du också!

Bli medlem