Nyvalda ledamöter

Vid ett extra fullmäktige den 29 november valdes Ronja Nordström och Yvonne Axelsson in som nya ledamöter in i Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse.

Ronja
RONJA NORDSTRÖM
Nyval. Stockholm

Berätta lite om dig själv, till exempel var du arbetar/bor/ålder:
32 år och bor tillsammans med min katt i Hägersten, Stockholm.

När tog du arbetsterapeutexamen och var studerade du?
Tog examen 2015 från Karolinska Institutet, jobbade därefter cirka 7 år i primärvården innan jag bytte tjänst till Postcovid-mottagningen på Karolinska Huddinge.

Är det någon särskild fråga som du personligen brinner för extra mycket?
Har på senare tid jobbat främst med energibesparande- och kognitiva strategier där personer har besvär med att bibehålla sin aktivitetsbalans. Som den nörd jag är kastar jag mig in i alla typer av frågor med nyfikenhet och engagemang. Att jobba för att vi ska ha en så jämlik vård som möjligt är ändå en hjärtefråga som jag bär med mig konstant i arbetet, vilket innebär att bland annat arbetsterapeuter ska ha goda arbetsförhållanden och möjligheter att bemöta individer som de är med ökad kunskap och resurserna som krävs.

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens arbete under kommande mandatperiod?
Hoppas kunna bidra med kunskap från mitt kliniska arbete men också med energi till styrelsen!

Yvonne
YVONNE AXELSSON
Nyval. Stockholm

Berätta lite om dig själv, till exempel var du arbetar/bor/ålder:
Jag är 57 år, född och uppvuxen i Kalix vid kusten i Norrbotten. Bor sedan slutet av 1980-talet i Stockholm med några avstickare till Östersund. Jag har två döttrar i 30-årsåldern inom rimligt avstånd. Jag och de mina snör gärna på oss vandringskängorna eller njuter av friluftsliv på is och snö. Jag är stolt över mina genomförda långlopp på skidor, uthållighet är ett av mina karaktärsdrag. Jag arbetar sedan 1991 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna där jag de senaste 20 åren mest har arbetat inom trauma- och elektiv ortopedi, både med slutenvård samt handskaderehabilitering inom öppenvård. Jag har även arbetat med patienter inom flera andra specialistområden som förekommer inom akutsjukvården som exempelvis reumatologi, lungmedicin, plastikkirurgi för att nämna några. De första två åren efter examen arbetade jag inom geriatrisk rehabilitering och har sedan 1989 tjänstgjort inom akutsjukvård. Tog även en avstickare till Reumatikerförbundets rehabiliteringssjukhus i Östersund 1990. I min roll som Specialist i arbetsterapi arbetar jag även med verksamhetsutveckling i vår professionsorganisation. Jag är ledamot i Specialistrådet sedan ett par år.

När tog du arbetsterapeutexamen och var studerade du?
Jag gick min utbildning i Umeå med examen från rehabiliteringslinjen med inriktning Arbetsterapi 1987. Jag kompletterade sedan studierna med en kandidatexamen 2004 och fortsatte med en magisterexamen 2007. 2015 var det sedan dags för Specialistexamen i Arbetsterapi inom Hälso- och sjukvård.

Är det någon särskild fråga som du personligen brinner för extra mycket?
Som arbetsterapeut med lång erfarenhet av arbete inom Hälso-och sjukvård, med tjänstgöring inom akutsjukvården ser jag betydelsen av att lyfta aktivitetsperspektivet för patienterna på denna vårdnivå som så mycket domineras av fokus på kroppsfunktion och medicin. Det kan vara utmanande och kräver ibland gott professionellt självförtroende när kravet på snabbt flöde genom vårdprocess lätt tappar personcentrering. Arbetsterapeutens bedömning och insatser inom hälso- och sjukvården har stor betydelse för och kan bidra till säker vård, utskrivning och fortsatt färd i vårdkedjan. Det ställer krav på oss arbetsterapeuter att vara tydliga med det vi gör och varför, att kunna kommunicera arbetsterapi för att få gensvar i samverkan. Avhandlade detta i min specialistföreläsning 2015.

Vad hoppas du med att tillföra styrelsens arbete under kommande mandatperiod?
Jag hoppas att jag med min bakgrund med lång klinisk erfarenhet, som specialist i arbetsterapi, verksam inom akutsjukvård, ska kunna bidra med min kunskap och erfarenhet i frågor som rör området. Att bevaka och vid behov lyfta vår professions betydelse för kvalité och säker vård i dessa tider då resurserna diskuteras. Jag ser fram emot att träffa kollegor inom andra områden och tillsammans arbeta med viktiga frågor som rör vår profession.