Extra fullmäktige 29 november 2022

Två av ledamöterna i förbundsstyrelsen har av privata skäl varit tvungna att avsäga sig sina uppdrag. Sveriges Arbetsterapeuter håller därför fyllnadsval vid ett extra, digitalt, fullmäktigemöte den 29 november klockan 16.00–18.00.

Fullmäktigeledamöterna är i princip desamma som i november 2021.

Sista dag för nominering var 7 oktober.

Utöver fyllnadsvalen kommer det extra fullmäktige att besluta om en uppdatering av instruktionen till valberedningen, så att den stämmer med förbundets nuvarande stadgar.

Kontakta förbundssekreterare Åsa Ehinger vid frågor om det extra fullmäktigemötet!