Webbinarium: Uppföljning av rehabilitering i den nära vården med stöd av kvalitetsregister

Tid:
2022-11-09 13:00 – 2022-11-09 15:00
Plats:
Digialt via Zoom
Målgrupp:
Leg arbetsterapeuter, fysioterapeuter, chefer, verksamhetsutvecklare, MAR och intresserade kring kvalitetsuppföljning och kunskapsstyrning

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder i samarbete med Fysioterapeuterna in till webbinarium på temat: Uppföljning av rehabilitering i den nära vården med stöd av kvalitetsregister

Syftet är att uppmärksamma hur kvalitetsregister används för att följa upp rehabilitering i de vårdförlopp som tas fram inom den nationella kunskapsstyrningen. Även att inspirera och ge exempel på lokalt arbete med kvalitetsregisteruppföljning av rehabiliteringen.

Vid webbinariet medverkar Åsa Dedering som är fysioterapeut och hälsosjukvårdsdirektör från Dalarna och som fått ordförandeskap i samverkansgruppen för data och analys för att berätta om det pågående nationella arbetet. Det kommer även att ges exempel på hur några kvalitetsregister arbetar med att få ihop arbetet med vårdförloppet, bland annat medverkar Lena Zetterberg och Malin Andrén från PrimärvårdsKvalitet, Kristin Gustafsson från BOA-registret och Åsa Larsson från Senior Alert.

Vi avslutar med en gemensam dialog om viktiga frågor att arbeta med gemensamt framåt. Förstås kommer det också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Program

Reservation för ändringar

13.00-13.10 Inledning och välkomna!
Sara Barsjö, vice ordförande Fysioterapeuterna
Moderatorer: Christina Lundqvist, Sveriges Arbetsterapeuter, Cecilia Fridén, Fysioterapeuterna

13.10-13.30 Samverkansgruppen för data och analys – aktuellt arbete
Åsa Dedering, ordförande för samverkansgruppen för data och analys

13.30-13.45 Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin – koppling till kvalitetsregister
Stefan Bragsjö, ordförande i Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin samt Eva Stjernström, adjungerad sakkunnig i NPO.

13.45-13.50 Bensträckare

13.50-14.40 Exempel på uppföljning och koppling vårdförlopp från några kvalitetsregister
PrimärvårdsKvalitet, Lena Zetterberg och Malin Andrén
BOA, Kristin Gustafsson
Senior Alert, Åsa Larsson

14.40-15.00 Summering och dialog kring viktiga gemensamma frågor framåt. Samtalet leds av Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Frågor

Besvaras av Christina Lundqvist, Sveriges Arbetsterapeuter christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se
eller Cecilia Fridén, Fysioterapeuterna, cecilia.friden@fysioterapeuterna.se

Anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt men kräver anmälan. Länk till Zoom skickas ut dagen innan webbinariet till den adress du angiver i din anmälan. 
Sista dag för anmälan är den 7 november.

Varmt välkomna!

Anmäl dig