Webbinarium: En generisk modell för en jämlik rehabilitering?

Tid:
2021-09-15 09:10 – 2021-09-15 10:00
Plats:
Via Zoom

Funktionsrätt Sverige bjuder in till webbinarium på temat En generisk modell för en jämlik rehabilitering? och förbundsordförande Ida Kåhlin är en av de medverkande. 

Under webbinariet kommer vi att höra om Funktionsrätt Sveriges medlemmars behov av rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Vi kommer också lyssna på professionens röst. Och vi kommer att avsluta webbinariet med att fråga våra beslutsfattare hur de ser på rehabiliteringsbristerna i sjukvården och i samhället? Hur kan vi få till nationella riktlinjer för att säkerställa att den enskilde kan påverka sina rehabiliterings- eller habiliteringsinsatser och sina val av hjälpmedel? Ska vi börja med den generiska modellen för rehabilitering?

Program och medverkande

9.10 Moderator Roshan Tofighi välkomnar
9.10–9.15 Lise Lidbäck, ordförande Neuro
9.15–9.20 Ida Kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter
9.20–9.30 Eva Stjernström, ordförande NAG generisk modell rehabilitering
9.30–9.50 Politikerdebatt med Bengt Eliasson (L), Mikael Dahlqvist (S), Nicklas Attefjord (Mp), Pia Steensland (KD), Sofia Nilsson (C), Ulrika Heindorff (M), ytterligare deltagare kan tillkomma
9.50–9.55 Panelsamtal med alla medverkande
9.55–10.00 Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige och representant i NAG generisk modell rehabilitering och moderator avslutar.

Läs mer och anmäl dig