Vardag i balans™ - fördjupning/certifiering

Tid:
2022-05-16 08:30 – 2022-05-16 12:00
Plats:
Distansutbildning via Teams
Målgrupp:
Kursen vänder sig till legitimerade arbetsterapeuter som tidigare gått kurs i Vardag i balans™ (innan 2021) och som nu önskar en fördjupning och certifiering i metoden.

Sedan du gick kursen Vardag i balans™ har en omfattande revidering av manualen gjorts där mycket har arbetats om. Kursen arrangeras nu av Sveriges Arbetsterapeuter som har möjlighet att erbjuda en certifiering i metoden.

Syftet med fördjupningskursen är att du som tidigare gått kurs i metoden vid Lunds universitet ska få ta del av det nya materialet samt den senaste forskningen om metoden och säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen visat evidens för vilket leder till att du som kliniker får en certifiering i metoden. Du får även via kursen möjlighet att utbyta erfarenheter med andra arbetsterapeuter som utövar Vardag i balans™.

I kurspriset ingår, förutom den nya manualen till Vardag i balans™, även de två nya manualer till instrumenten Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet - intervjubaserad screening (SDO) och Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-pd och OVal-9 till ett förmånligt pris.

Efter avslutat kurs får du tillgång till en kommunikationsplattform med det senaste materialet i digital form och en möjlighet att utbyta erfarenheter om metoden med andra kursledare i Vardag i balans™.

Läs mer och anmäld dig