Veckoplanering i kalender (WCPA-SE)

Tid:
2020-04-24 00:01 – 2020-07-25 00:01
Plats:
Online
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter som möter personer med nedsatt exekutivförmåga som har svårigheter med organisationsförmåga, tidshantering och struktur i vardagen.

Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktion (WCPA-SE) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiva funktioner. Instrumentet är lämpligt att använda till vuxna och barn från 12 år som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Löpande antagning

Nu öppnar vi tillfälligt upp Akademins onlinekurser för löpande antagning. Syftet är att öka tillgängligheten ytterligare och göra det ännu enklare för dig att kompetensutveckla dig nu under rådande tuffa omständigheter.
Sverige och världen står just nu inför extraordinära utmaningar på grund av coronapandemin. Sveriges Arbetsterapeuter har beslutat att vi så långt det är möjligt och så länge det behövs kommer att anpassa vår verksamhet efter de förhållanden som råder.
Istället för att vänta in ett specifikt datum kan du gå kursen direkt, när det passar dig. Vi kommer att anpassa slutdatum så att du får tillgång till kursen lika länge som det är tänkt.

Läs mer och anmäl dig