Vardag i Balans™

Tid:
2021-10-04 10:00 – 2021-10-06 17:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Legitimerade arbetsterapeuter som arbetar med målgruppen personer med psykisk ohälsa

En forskargrupp vid institutionen för hälsovetenskaper har utvecklat och utvärderat ett nytt rehabiliteringskoncept: interventionen Vardag i balans.

Vardag i balans™ är en gruppbaserad arbetsterapeutisk och återhämtningsinriktad intervention som ges i kursform. Vardag i balans™ är utvärderad i en större jämförande forskningsstudie där interventionen visat sig effektiv i form av ökad grad av aktivitet, upplevd aktivitetsbalans och bättre psykosocialt fungerande samt minskade symtom.

Vardag i balans™ riktar sig till personer med olika former av psykisk ohälsa och är baserad på att analysera och åtgärda tidsstruktur och aktivitetsbalans med ett generellt återhämtningsfokus.

Läs mer och anmäl dig