Vardag i Balans

Tid:
2021-10-04 10:00 – 2021-10-06 17:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Legitimerade arbetsterapeuter som arbetar med målgruppen personer med psykisk ohälsa

En forskargrupp vid institutionen för hälsovetenskaper har utvecklat och utvärderat ett nytt rehabiliteringskoncept: interventionen Vardag i balans.

Vardag i balans är en gruppbaserad arbetsterapeutisk och återhämtningsinriktad intervention som ges i kursform. Vardag i balans är utvärderad i en större jämförande forskningsstudie där interventionen visat sig effektiv i form av ökad grad av aktivitet, upplevd aktivitetsbalans och bättre psykosocialt fungerande samt minskade symtom.

Vardag i balans riktar sig till personer med olika former av psykisk ohälsa och är baserad på att analysera och åtgärda tidsstruktur och aktivitetsbalans med ett generellt återhämtningsfokus.

Läs mer och anmäl dig