Vad är viktigt för dig-dagen

Tid:
2019-06-04 08:00 – 2019-06-04 17:00
Plats:
Hela världen

"Vad är viktigt för dig-dagen" syftar till att uppmärksamma vikten av personcentrering och meningsfulla samtal inom vården. 

Sveriges Arbetsterapeuter vill bidra till en ökad personcentrering inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg och därför ställer vi oss bakom ”Vad är viktigt för dig-dagen", som äger rum den 4 juni och som har fokus personcentrering i praktiken. "What matters to you-day" är ett internationellt initiativ som utanför Sverige firas den 6 juni och som tidigare år engagerat många länder världen över. 

Webbkonferens om personcentrerad vård

För att uppmärksamma dagen anordnar SKL en webbkonferens den 4 juni, kl. 14:00–15:30, där Ida Kåhlin medverkar tillsammans med bland annat Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla personcentrerad vård och är ett forum för att få och dela goda idéer och exempel kring hur vi kan få igång andra former av samtal i vården, både i det som sker i det enskilda mötet men också mellan medarbetare i organisationen.

Det är kostnadsfritt att delta men du behöver anmäla dig, senast den 3 juni. 

Läs mer och anmäl dig