Tvärprofessionell konferens om spinala ortoser

Tid:
2021-11-11 10:00 – 2021-11-11 16:00
Plats:
Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK), Jönköping University, Jönköping
Målgrupp:
Ortopedingenjörer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och ortopedläkare

International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO-Sverige, bjuder bjuder in till tvärprofessionell konferens om spinala ortoser.

Flera olika yrkesgrupper möter patienter som använder spinala ortoser, i dagligt tal korsetter. Mål med ortosen kan exempelvis vara att genom positionering skapa förutsättningar för ett funktionellt sittande eller stående, att motverka progress av skolios eller att behandla smärttillstånd. För att dela erfarenhet och sprida kunskap om både positionerande och behandlande spinala ortoser har ISPO valt att anordna en tvärprofessionell kurs i ämnet. Föreläsare kommer att vara ortopedingenjörer, fysioterapeuter, ortopedläkare samt brukare med erfarenhet av att använda korsett. Varje föreläsning är beräknad att pågå cirka 30 minuter.

Målsättningen är att öka kunskapen om aktuella rön kring spinala ortoser, både positionerande och behandlande. 

Läs mer och anmäl dig på ISPO-Sveriges webbplats.