Teknikanvändning i vardagen (ETUQ, META och Dialogstödet)

Tid:
2023-11-06 00:00 – 2023-11-06 00:00
Plats:
Nacka, Stockholm och distans via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter
Teknikanvändning är oavsett ålder en naturlig del i vardagens aktiviteter, och något som arbetsterapeuter bör ställa frågor kring. De instrument som bedömer personers aktivitetsförmåga eller aktivitetsutförande (ADL) fångar inte alltid hanterandet av vardagsteknik. I den här kursen får du tre redskap som kompletterar dessa instrument och på olika sätt fångar teknikanvändning i relation till aktivitet Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ), Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META) och Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående.
 ETUQ kan med fördel användas för att inledningsvis kartlägga vilka vardagstekniska föremål och tjänster som är relevanta för personen och hur det går att använda dessa.  Detta underbygger sedan efterföljande bedömning med META. Det tredje redskapet, Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående, är ett dialogstöd som kan användas vid rådgivning och förskrivning av teknikstöd. Redskapen kan användas var för sig, men också komplettera varandra.
Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig