T1-info Stockholm

Tid:
2022-08-31 00:00 – 2022-08-31 00:00
Plats:
Stockholm

Studentombudsmannen och den lokala studentstyrelsen välkomnar förstaterminsstudenterna i Stockholm till deras nya yrkesval.