Sveriges Arbetsterapeutstudenters inspirationshelg

Tid:
2019-10-12 00:00 – 2019-10-13 00:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Stockholm

Vill du som student vara med och bestämma vilka frågor vi ska driva? Varje höst anordnar Sveriges Arbetsterapeutstudenter en inspirationshelg i Stockholm. Helgen vänder sig till studenter, framför allt i termin 1 och 2, som är nyfikna på ett framtida engagemang inom Sveriges Arbetsterapeutstudenter.

Vill du veta mer? Kontakta studentombudsman Hanna Svensson, hanna.svensson@arbetsterapeuterna.se