Studentstyrelsens överlämningsdag

Tid:
2020-12-06 00:00 – 2020-12-06 00:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Student

Mellan årsmötena är studentstyrelsen Sveriges Arbetsterapeutstudenters högsta beslutande organ. Styrelsen leder förbundets studentverksamhet och ansvarar för att verkställa beslut från årsmötet. 

På överlämningsdagen lämnar den avgående studentstyrelsen över styrelsearbetet till den nya studentstyrelsen, som valts på årsmötet 5 december.