Specialistutbildningen

Tid:
2020-05-13 09:30 – 2020-05-14 16:00
Plats:

Sedan 1998 är det Sveriges Arbetsterapeuter som tagit fram en specialistordning för arbetsterapeuterSpecialistutbildningen är kostnadsfri för våra medlemmar. Specialistrådet ansvarar för antagning till specialistutbildningen och utfärdande av specialistbehörighet.

Läs mer