Specialistträff – så formar vi framtidens specialistroll

Tid:
2019-11-12 10:00 – 2019-11-12 16:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Specialister, separat inbjudan har gått ut

Preliminärt program

10.00-12.00

  • Inledning, Ida Kåhlin
  • Förbättringsarbete - specialisternas roll i det kontinuerliga förbättringsarbetet, namn på föredragshållare kommer
  • Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård - specialistens roll och Sveriges Arbetsterapeuters roll, Marie Lawrence och Christina Lundqvist

12.00-13.00 - Lunch

13.00-16.00

  • Framtidens vårdkompetens - specialisternas roll i framtidens vård. Betydelsen av specialisering. Föreläsning från Socialstyrelsen/UK
  • Fika
  • Workshop - En specialistroll i tiden? Vad krävs nu och framåt? Lisa Ekstam

Läs mer och anmäl dig