Saco Studentmässa

Tid:
2019-11-27 10:00 – 2019-11-29 15:00
Plats:
Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm
Målgrupp:
Blivande studenter

Saco Studentmässor är Sveriges största forum för studieval efter gymnasiet. Totalt besöker nästan en tredjedel av Sveriges avgångselever mässorna och får både fakta och inspiration hos våra utställare och på våra seminarier. Sveriges Arbetsterapeuter finns på plats för att sprida kännedom om arbetsterapeututbildningen. 

Läs mer på Sacos hemsida