Att främja vilja och motivation Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Tid:
2022-05-02 10:00 – 2022-05-03 15:30
Plats:
Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeut

Om metoden och instrumentet

Remotivationsprocessen är en strukturerad interventionsmetod för att främja personens egen vilja och motivation till aktivitet. Metoden har en stark koppling mellan teori och praxis och har fokus på aktivitet, miljön och relationen mellan person och arbetsterapeut.

Observationsinstrumentet Bedömning av viljeuttryck (VQ-S) bedömer personens uttryck för vilja i aktivitet. Instrumentet ger vägledning till var personen befinner sig i processen och därmed vilka interventioner som kan vara lämpliga i just det skedet. VQ-S kan användas fristående eller tillsammans med Remotivationsprocessen för utvärdering av intervention.

Målgrupp

Remotivationsprocessen är inte knuten till en specifik diagnosgrupp utan riktar sig till alla personer med nedsatt viljekraft.

VQ-S och Remotivationsprocessen används främst till vuxna personer med fysiska, kognitiva och/eller kommunikativa begräsningar. Målgrupper är exempelvis personer med psykisk ohälsa, hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning med minskad vilja till aktivitet. Det finns även erfarenheter där RP:s teori och praxismodell har inspirerat till ett nytt och mer fungerande förhållningssätt till exempelvis personer med demens

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig