Att främja vilja och motivation. Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Tid:
2023-04-28 08:30 – 2023-04-28 12:00
Plats:
Distans via Teams och Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Nacka Stockholm
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeut som träffar personer med nedsatt viljekraft
Remotivationsprocessen (RP) är en strukturerad interventionsmetod för att främja personens egen vilja och motivation till aktivitet. Metoden har en stark koppling mellan teori och praxis och har fokus på aktivitet, miljön och relationen mellan person och arbetsterapeut. 
Observationsinstrumentet Bedömning av viljeuttryck (VQ-S) bedömer personens uttryck för vilja i aktivitet. Instrumentet ger vägledning till var personen befinner sig i processen och därmed vilka interventioner som kan vara lämpliga i just det skedet. VQ-S kan användas fristående eller tillsammans med Remotivationsprocessen för utvärdering av intervention.
Kursen innehåller två webbinarium (halvdagar) som hålls via Teams och två heldagar fysiskt i klassrum, läs mer i kurskatalogen. 
Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen. 

Läs mer och anmäl dig